Media

HomeMedia

คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ในนามบริษัท ทีคิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับสถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 4

12 May 2021
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมบริจาค ถุงมือยางทางการแพทย์จำนวน 10,000ชิ้น 
น้ำดื่มบริสุทธิ์จำนวน 500 ขวด
ชาและกาแฟจำนวน 20 ลัง
ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 4  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสิ่งของจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่โควิด-19 เริ่มทวีความรุนแรง