Media

HomeMedia

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

27 Sep 2019
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยให้ได้รับตำแหน่งนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่นประจำปี 2561 โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัท ฯ ได้เกียรตินี้ (พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561) ในรูปภาพคุณชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และคุณยุพเรศ พิริยะพันธุ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลจากนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี