ข้อมูลข่าวสาร

หน้าหลักข้อมูลข่าวสาร

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด(มหาชน) โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกระติกน้ำลดโลกร้อนข

1 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด(มหาชน) โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกระติกน้ำลดโลกร้อนของ TQR พร้อมทั้งถวายอาหารและเครื่องดื่มแด่สามเณร จำนวน 97 รูป ณ วัดพระราม 9  เมื่อเร็วๆนี