ข้อมูลข่าวสาร

หน้าหลักข้อมูลข่าวสาร

คุณธีรยา พงษ์พูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมบรรยายในการประชุม Cyber Club Q-Meeting ครั้งที่ 2/2564

27 พฤษภาคม 2564
คุณธีรยา พงษ์พูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานธุรกิจลูกค้า  บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) และ ที่ปรึกษาสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ให้เข้าร่วมบรรยายในการประชุม Cyber Club Q-Meeting ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก