เกี่ยวกับบริษัท

เหตุการณ์สำคัญ

2563

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ขยายบริการด้าน Specialty Insurance

2562

ได้รับการคัดเลือกเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ขยายศักยภาพด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย การวิจัยและการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ

2561

ได้รับการคัดเลือกเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

บรรลุเป้า Reinsurance Premium มูลค่า $ 250 ล้าน

2560

ได้รับการคัดเลือกเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยนิติบุคคลคุณภาพดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560

2559

ร่วมทุนใน TQLD เพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับ InsurTech ของประเทศไทย (TQLD joint venture)

บรรลุเป้า Reinsurance Premium มูลค่า $ 100 ล้าน

2558

เริ่มให้บริการการจัดหาประกันภัยต่อแบบครบวงจร

2555

 ก่อตั้งบริษัทในเดือนพฤษภาคม