ติดต่อเรา

หน้าหลักติดต่อเรา

แบบฟอร์มการติดต่อ

ที่อยู่การติดต่อ

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 66(0) 2150 8560 โทรสาร: 66(0) 2150 8563
อีเมล: info@tqr.co.th
ดาวน์โหลดแผนที่
ช่องทางการร้องเรียน
ไปรษณีย์ : ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)
46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล: Audit@tqr.co.th